В пречиствателната станция край Варна има утайки от отпадните води на града. Наши зрители се оплакаха, че нощем се будят от острата задушлива миризма. Проверка на bTV показа, че това е проблем на национално ниво и засега няма решение.

В пречиствателната станция площадката за временно съхранение на утайки се е превърнала в постоянно депо. В момента там се съхраняват над 40 хиляди тона. При по-топло време те се самозапалват заради микроорганизмите. Миризмите задушават жителите на близкото село Тополи.

Данните на мобилната лаборатория на РИОСВ-Варна засега не са тревожни. "Замерванията сочат, че контролираните параметри, които категоризират качеството на атмосферния въздух са под пределно допустимите концентрации", отбелязва Румяна Радилова от РИОКОЗ.

"Тлеенето на утайките не може да се контролира и не се гаси. Мерките, които смятаме да предприемем, това са по-скорошното извозване на тези утайки на определени за целта места", добавя тя.

От пожарната издали предписание да се ограничи зоната на тлеене и да се засипе с пръст. Едното решение е утайките да се ползват за рекултивация на замърсени промишлени терени или почва, но това се прави рядко. В Западна Европа пък утайките се изгарят в инсталации.

"При едно изгаряне на тези утайки се получава като отпадъчен продукт пепел, която като количество е десетократно по-малък от началния обем на утайката и се използва при изграждането на магистрали и пътища в подложката", коментира Пламен Петров.

В тази пречиствателна станция количествата утайки дори ще се увеличат, защото тя ще поема отпадните води на още населени места. Трайното решение е общините да кандидатстват за европейски средства за изграждане на инсталации за изгаряне.

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето