Националната здравноосигурителна каса предлага за 2003 г. да бъде увеличен делът на заплащане за реално извършена дейност на общопрактикуващите лекари и специалистите в извънболничната медицинска помощ. Управителните съвети на НЗОК, Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България ще се срещнат днес за преговорите за Националния рамков договор за 2003 година.