ДКЕВР е държавен орган, който съществува само и единствено с цел да защитава интересите на потребителите на услугите в ситуация, при която за тях няма свободен избор на доставчик, и ролята на ДКЕВР в тази връзка е важна и отговорна. Това заявява министър-председателят Бойко Борисов, цитиран от правителствената информационна служба, във връзка с полученото становище от комисията по поставени от него конкретни въпроси.

Успешната работа изисква от нас да бъдем изключително взискателни към качеството на работа на държавния регулатор, допълва той.
   
Според министър-председателя бъдещите действия и работата на комисията трябва да бъдат ориентирани изцяло в полза на потребителите и да са максимално прозрачни. Задължително е да се намери оптимален баланс между необходимите инвестиции на дружествата, сигурността в електроснабдяването и ползата за крайния потребител, смята премиерът.

Според него същият подход трябва да се приложи и при ценообразуването. Недопустимо е обществото да не разбира ясно връзката между направените
инвестиции и цената на услугата, каквато е ситуацията в момента, отбелязва Бойко Борисов. По думите му всеки потребител трябва да знае за какво плаща, а решенията на ДКЕВР да отразяват нейната прозрачна, последователна и предвидима регулаторна политика.
   
Буди недоумение фактът, че не се изпълняват решенията на държавния регулатор по отношение на връщането на едномесечното отчитане на електроенергията, посочва министър-председателят.

"Оказва се, че воденият вече няколко месеца спор между ДКЕВР и ЧЕЗ е в "патова ситуация", след като ВАС е спрял предварителното изпълнение на решенията на комисията. Явно е, че съществува проблем, който е свързан или с прилагането на законовите правомощия на държавния регулатор, или с процеса на изграждане и поддържане на авторитета му", коментира премиерът.
   
Решенията на комисията се взимат от 13 човека, но в същото време е видно, че многобройният състав не допринася за тяхното качество и тежест, счита министър-председателят Бойко Борисов. Според него това поставя и въпроса обосновани ли са разходите на държавата за възнаграждения на членовете на комисията. От приложените данни в отговора на ДКЕВР става ясно, че за 2008 г. средното възнаграждение на членовете на комисията е около 4350 лева, като от бюджета на комисията за заплати над 50 на сто отиват за възнаграждения именно на тези 13 човека.

Предстои задълбочено обсъждане на необходимите законови промени, които да отговорят по адекватен начин на поставените проблеми, отбелязва министър-председателят.