Тя ще помогне за засичане на нелегалния трафик на хора през Черно море.
Наблюденията с новата техника може да се извършват при всякакви метеорологични условия.