Заместник-министрите на правосъдието Даниела Машева и Жанета Петрова ще представят днес проект по оперативната програма "Административен капацитет", който цели да се обогати професионалната квалификация на служители във ведомството. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.
    
Проектът е предназначен за дирекцията "Съвет по законодателство" във ведомството, която подпомага министъра на правосъдието за изработването на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с устройството и функционирането на съдебната система, както и за укрепване на капацитета чрез обучения на служителите в Инспектората, които подпомагат министъра при взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт.
    
Предвижда се и подобряване на квалификацията на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписвания, както и повишаване на мотивацията им чрез въвеждане на единна система за атестация. Бюджетът на проекта възлиза на 1 208 378 лева.

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето