Здравната инспекция в Търговище установи замърсяване на питейната вода в редица населени места. Бяха издадени предписания за допълнително обеззаразяване на местните водоизточници.

"Химичните показатели са в рамките на нормата, но те не отговарят по микробиологични показатели. Ние сме информирали кмета, той носи отговорността за местните водоизточници", обясни д-р Райна Жейнова от РИОКОЗ Търговище.  

Кметовете на населените места, получили предписания, осъзнават отговорността, която са поели, но и в същото време са притеснени от нетипичната тяхна намеса.

"Аз по принцип не съм много компетентен, но отивам периодично, на всеки десет дена, разтворена хлор във вода си го пускам и съответно от страна на кметството, осигурявам даден човек, който наблюдава изтичането на водата", признава кметът на село Овчарово Себайдин Зюлкярниев.
 
Жителите на селото се страхуват да не се повтори строгия режим на водата отпреди две години, когато селото се снабдяваше с вода от цистерни.

"Както се говори, че не е годна за пиене и тая дето е почти на спиране, ние откъде ще си вземем питейна вода. Всеки няма възможност в Балкана да отива да вземе", казва Рукие Мехмедова от село Овчарово.
 
Въпреки забраната по-възрастните са на друго мнение:  

"Винаги сме пили от тука. Дедите са пили и ние ще пием".

Много от чешмите нямат изградени каптажи, където да се извършва обеззаразяването им. Според населението проблемът с режима и качеството на водата няма да се реши с поставянето на временен надпис "Водата е негодна за пиене".

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето