Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с които се прецизират текстове, отнасящи се до отпускането на социални помощи, и се изпълняват мерки от Плана за оптимизация на държавната администрация в частта за облекчаване на административните услуги.

Постановлението предвижда размерът на отпусканата месечна социална помощ на семействата с деца да се обвързва с провеждането на задължителните имунизации и профилактични прегледи, като липсата им ще намали размера на отпусканата помощ.

Около 40 000 семейства вземат помощи за дете, в повечето случаи сумата е 59 лева на месец. Предвижда се тя да се стопи до 20 лева, ако детето не е имунизирано. Миналата година беше въведена подобна мярка и за детските надбавки.

Според промените, повече хора ще могат да получат помощта, която се дава за плащане на наем на жилище. Право на нея ще имат възрастни хора над 70 години, самотни родители и сираци.