Делът на лошите кредити продължава да нараства. Това показва статистиката на Българската народна банка. В края на миналата година лошите кредити възлизат на близо 12%, като тенденцията за увеличаване на необслужваните кредити продължава да се запазва. Загубите на банките и необслужените кредити също нарастват почти двойно за година, отчита още статистиката на националната банка.

За банките изминалата година се оказва трудна, защото за все повече от техни клиенти е било невъзможно да връщат заемите си на време. Това обаче не е обезпокоително, защото отпуснатите кредити са били добре обезпечени. От асоциацията на банките обещават, че лошите кредити и загубите, които те са донесли на банките няма да надуят лихвите за редовните потребители:

„Не няма да има промяна на лихвените проценти, както забелязвате ние непрекъснато правим промоции, които са с намалени лихвени нива”, каза Виолина Маринова - Асоциация на българските банки.

Независимите анализатори също са на мнение че необслужените заеми няма да бъдат непреодолимо предизвикателство за банковата система в страната, защото през изминалата година банките са привлекли и достатъчно пари:

„Спрямо 2009-та депозитите в банковата система се увеличават от 2,7 млрд лева на 3,2 млрд.лв, което ще доведе до възможност на банките да стимулират бизнеса и потребителите отпускайки кредити”, каза финансовият анализатор Георги Иванов. Иначе статистиката отчита, че с най-голям дял са лошите заеми на бизнеса.  

„Най-осезаемо се забелязва при корпоративните клиенти не заради друго, а защото техните заеми са най-високи и когато и един клиент да е просрочил това се отразява в много по-голяма степен тъй като размера е по-висок”, каза Виолина Маринова.

Въпреки проблемните кредити банките в страната остават стабилни. За миналата година те завършват с печалба.