Водещ: Вчера еврокомисията публикува своя пореден доклад за България. Този доклад, разбира се, отново е посветен най-вече на борбата с организираната престъпност и с корупцията по високите етажи. Посветен е на начина, по който съдебната система в България и правоохранителните органи, най-вече ДАНС и МВР в сътрудничество с българската прокуратура, могат да решат този най-жесток за страната проблем.
    
При мен в студиото е Роман Василев, топ прокурор, заместник-градски прокурор на София. Той е човекът, който водеше съвместните групи с ДАНС. Той е човекът, който стои в основата на последните, тук говоря за последните две години, удари на държавата срещу организираната престъпност и корупцията по високите етажи. Добро утро, г-н Василев.
    
Роман Василев: Добро утро.
    
Водещ: Ами, откъде да започнем? Може би от една оценка, която дава Европейската комисия, и аз мога да ви я прочета дословно, в своя евродоклад. Това не е оценка дори, това е европрепоръка към България. Тя иска ад хок структурата на съвместните екипи срещу организиранат престъпност да стане постоянна. Вие оглавявате такава структура. В нея влизат прокурори, хора от ДАНС, от данъчните, от много служби в България. Тези структури наистина са ад хок. Вършат ли те работа до момента и какво е тяхното бъдеще, как вие го виждате?
    
Р. Василев: Пак искам да кажа, че докладът не е изненада за прокуратурата и при внимателния прочит на същия действително следва да се оцени това, което е направено и това, което предстои да бъде направено. Основните неща, които не са чужди на българската прокуратура, това са съвместните екипи и те продължават да работят от две и половина години. И в един генезис може да се види последователността на прокуратурата и постигнатите резултати.
    
Може би преди две години и половина със заповед на главния прокурор бяха сформирани специализирани отдели във Върховната касационна прокуратура и огледални такива във всяка една окръжна прокуратура, включително и в Софийска градска прокуратура. Ако си спомняте, беше изведено едно звено под ръководството на заместник градския прокурор Джамбазов в НСлС и започнаха делата, включени, с Вальо Топлото и някои други, които бяха началото на създаденото вътрешно преструктуриране на прокуратурата. И това е преди всичко с програмата за противодействие на престъпността, която прокуратурата има.
    
В Софийска градска прокуратура съществува такъв отдел с няколко звена. Той е свързан с организираната престъпност, корупцията по високите етажи, беше измамата с еврофондове, след които се пренасочи в отдела на г-н Джамбазов и прането на пари. Естествено, всичко това произтича от законовите изменения, които към тогава бяха такива. С промяната на Закона за съдебната власт се даде право на главния прокурор да създава постоянно действащи екипи, които да работят не, както се казва, ад хок, по отношение на определен случай, или кейс бай кейс, а следва да бъдат структурирани по направленията борба с организираната престъпност, прането на пари, измамата с еврофондове и корупцията на високите етажи.

Това нещо е дадено като възможност и тази възможност с последните изменения на Закона за съдебната власт ще направи по-мобилна връзката между структурите на прокуратура, МВР, ДАНС и други агенции, които имат функциите, бих казал, НАП, митници, държавна финансова инспекция. Те също ще присъстват в работата на вече създавани екипи, които рано или късно ще бъдат. . .
    
Водещ: Тоест това, което иска Европейската комисия, от това, което вие ми казвате, е изпълнено, така ли? Тези групи вече са узаконени, те съществуват по закон? Те са ад хок или ед хок, както е по-правилно. . .
    
Р. Василев: Ед хок. Тези групи към настоящия момент ще бъдат създадени, които ще бъдат постоянно действащи. Но такива съществуват и към настоящия момент. Ед хок, има се предвид, че създадените екипи работят по определени казуси. Сега може да се създадат такива екипи, както казвам, изнесеният екип на колегата Джамбазов в НСлС. Такива екипи могат да се създадат и те да работят по основните направления. Не че към настоящия момент не се работи. Но както виждате, работихме по определени случаи и те достигнах своята. . .
    
Водещ: Но се работи на парче, да го кажем.
    
Р. Василев: Не бих искал да кажа на парче. Работи се по определени. . .
    
Водещ: Кейс бай кейс, вие го казахте.
    
Р. Василев: Да, кейс бай кейс, определени случаи, които имаме съобразно криминогенната обстановка, съобразно натовареността и съобразно възможностите естествено на всичките. . .
    
Водещ: Вие в кои от тези екипи участвате, защото, така, сте забелязал в няколко акции, аз съм ви виждал, като влизате да арестувате, примерно заместник-министър в министерство. Виждал съм ви, когато арестувате банда за отвличания. Какво е вашето място в тия екипи?
    
Р. Василев: Значи, аз ръководя специализиран отдел на прокуратурата, който се занимава с организирана. . . противодействие на организираната престъпност, корупцията и прането на пари. В този отдел има няколко подзвена и те са свързани, точно това, което ви ги изброих - противодействие на организираната престъпност, прането на пари и съответно корупцията на високите етажи.
    
Водещ: Бяхте ли постигнали синхрон с Държавната агенция за национална сигурност?
    
Р. Василев: Не само с Държавната агенция за национална сигурност - и с МВР постигнахме един много добър синхрон, включително и служители от НАП и от Агенция "Митници" работиха по всичките тези ед хок случаи, които достигнаха и своя апогей. Някои са с внесени обвинителни актове, други предстоят да бъдат внесени. Имаме и осъдителни присъди. Тоест ние създадохме добра организация, бих казал, в работата с МВР и ДАНС и поради тази причина бяха постигнати резултати.
    
Водещ: Какъв е. . . как се води процесът на тази работа? ДАНС предава материали на прокуратурата и прокуратурата създава групите и започва разследване. Така ли се работи в един момент?
    
Р. Василев: Значи. . . Тези отдели съществуват към настоящия момент. Когато постъпват определени материали, независимо дали са от ДАНС, или от Министерството на вътрешните работи, те подлежат на едно вътрешно разпределение. Когато случаят попада в звеното за организирана престъпна група, се създава и съответният. . . съответният екип действа, се поема този случай.
    
Водещ: Вътре влизат хора от ДАНС и от прокуратурата.
    
Р. Василев: Включва се със заповед представители на МВР, представители на ДАНС, представители на съответните други институции и се провеждат съответните мероприятия.
    
Водещ: Логиката е, че ДАНС захранва прокуратурата с информация, след което прокуратурата се задейства и създава организацията.
    
Р. Василев: Бих казал, че организацията я създава прокуратурата, а по задължение Министерството на вътрешните работи и държавната агенция следва да предоставят получената информация, когато те я получават по различен повод - било то с определена оперативна разработка, било по. . . получена информация от съответни други източници.
    
Водещ: Сега, задавам ви този въпрос, защото предстои реформа. ДАНС ще бъде тотално променен според това, което дава като заявка Цветан Цветанов и ГЕРБ, ДАНС ще бъде сведено до информационно бюро. Основно това, което до момента вършеше ДАНС през последната една година, се връща в МВР в старата структура, която ще се възстанови за борба с организираната престъпност. Това ще промени ли вашата работа?
    
Р. Василев: Не бих. . .
    
Водещ: И как ще се отрази на вашата работа?
    
Р. Василев: Не мисля, че ще бъде променена. Проблемът до настоящия момент, говоря по отношение на ДАНС и по отношение на взаимодействието и, бих казал, функциите и задълженията, произтичат от едно-единствено нещо, което има законодателна инициатива. Това е неопределеността, липсата на легално определение какво представлява национална сигурност. След като нямаме такова определение какво представлява национална сигурност в Закона за Държавна агенция за национална сигурност, естествено станаха и тези преплитания на работата на МВР и работата на ДАНС.
    
Водещ: Тоест основният проблем пред ДАНС е, че. . .
    
Р. Василев: Основният. . .
    
Водещ: . . . ние не знаем как е. . .
    
Р. Василев: Законодателят.
    
Водещ: . . . по закон национална сигурност.
    
Р. Василев: Законодателен.
    
Водещ: Той е малко от бебе до баба, всичко - тероризъм. . .
    
Р. Василев: Да, свързано с националната сигурност.
    
Водещ: . . . и т.н., като корупция. . .
    
Р. Василев: И като няма легално определение на националната сигурност, естествено ще имаме и припокриване. Не може да се изведат функциите и съответните задачи.
    
Водещ: А вие мислите ли, че ще се стигне до тотална реформа до ДАНС и до закриването на ДАНС, до практическото закриване на ДАНС?
    
Р. Василев: Не смятам, че практическото закриване има. . . ще доведе до по-добро взаимодействие. Пак казвам, става въпрос за извеждане на приоритетите и какво представлява национална сигурност. Когато има това определение, естествено с една малка промяна в закона може да се дефинира националната сигурност, който се занимава, и тя е свързана с контраразузнавателната и информационната, и борбата с организираната престъпност, която е изведена в бившата служба БОП, сега противодействие на организираната и тежка престъпност.
    
Водещ: Вие сте работили в двете епохи на тази сигурност - и с МВР, ГДБОП, и с ДАНС. С кой работихте по-добре?
    
Р. Василев: Аз съм намирал. . . Аз съм човек, който намирам, че конфронтации не трябва да има. Трябва да се спазва законът. Работил съм и с ДАНС, и с Национална служба за сигурност, и с Министерството на вътрешните работи, респективно БОП, Икономическа полиция. И с едните, и с другите прокуратурата е създавала абсолютно нормални, партньорски взаимоотношения, работено е в екип и с всичките тези служби Софийска градска прокуратура е постигала и определените резултати. Ще ви припомня само един случай. Началото на бившето правителство, ако си спомняте, полицията заедно с Национална служба за сигурност бяха арестувани представители. . . служителите в Министерството на икономиката.
    
Водещ: Така.
    
Р. Василев: Работеше Национална служба за сигурност. Реализацията се произведе с националната полиция. Резултатът беше налице.
    
Водещ: Добре.
    
Р. Василев: След което бяха реализирани с Борба с организираната престъпност, ако си спомняте, по времето даже беше г-н Танов, се реализираха и контрабандното карго на аерогара София, т.е. работили сме с всички и ще продължаваме да работим, но по едни ясни правила.
    
Водещ: Ето един въпрос, който сигурно искат да ви зададат милиони хора и особено сега, след изборите, сигурно искат още повече да ви го зададат. Кога най-после ще има арестуван по-едър политик от заместник-министър? Кога?
    
Р. Василев: Когато се съберат достатъчно данни и прокуратурата прецени, че има доказателства определени лица да бъдат арестувани и да им се повдигне обвинение.
    
Водещ: Нямате ли една психологическа бариера, не стигнахте ли до това ниво, заместник-министър, и някак си психологически да не може да стигнете по-нагоре?
    
Р. Василев: Нямаме проблем с психологическата нагласа, имаме проблем със събирането на доказателствата.
    
Водещ: Има ли поне разработки за министри, които могат да се превърнат в. . .
    
Р. Василев: Това са малко теми, които не би следвало да се коментират в широката публичност. Ще си ги запазя за себе си.
    
Водещ: Добре, първият заместник-министър, който арестувахте, г-н Леков, той имаше ранг на заместник-министър, беше оправдан от съда. Това не ви ли действа демотивиращо?
    
Р. Василев: Не ни действа демотивиращо и предполагам, че има някакви пропуски в действията както на прокуратурата, така и на разследващите органи. Смятам, че това не е чак толкова фатално. Добро е, когато се виждат нашите. . . да виждаме собствените си грешки и грешките на досъдебното производство. Имаме възможността в конкретни случаи да се събират по-качествени доказателствени материали.
    
Водещ: Старите министри вече са в оставка. Ще продължите ли да работите по тях, ще има ли разработки срещу такива министри, които вече са в оставка? Принципно ви питам, нямам конкретен случай предвид.
    
Р. Василев: Законодателството не дели лицата, извършили престъпление, на бивши и настоящи. Прокуратурата е работила последователно, както виждаме, има и действащи, има и бивши, и е внасяла съответните обвинителни актове в съда, и е защитавала обвинителната теза. Тъй че по отношение на извършените престъпления няма да имаме никаква пречка, независимо дали са бивши или настоящи, да предприемем съответната репресия при наличието на доказателства.
    
Водещ: Не са тайна добрите връзки на политика Яне Янев и на неговата партия с българската прокуратура. На какво се дължат тези добри връзки?
    
Р. Василев: Не бих казал, че са добри връзки. При нас идват както г-н Янев, така са идвали от всички парламентарни групи депутати и са се интересували в рамките на тяхната. . . техните правомощия са се интересували по определени случаи. Г-н Янев е пускал определени сигнали, както освен г-н Янев са пускали и други лица. Не забравяйте, това са Мария Капон и ред други политици.
    
Водещ: Ето един случай, примерно случаят с Мария Мургина. Ще има ли обвинение на прокуратурата, как се движи този случай? Питам ви вече по конкретен казус с високо обществено значение.
    
Р. Василев: От наблюдаващия това, което зная. . . това, което зная от наблюдаващия прокурор, провеждат се планирани процесуално-следствени действия, които са планирани с наблюдаващия прокурор от Върховна касационна прокуратура и разследващия орган от националното следствие. Имам уверенията, че ще бъде изготвен и обвинителен акт.
    
Водещ: Ще се стигне и до обвинения.
    
Р. Василев: Убеден съм.
    
Водещ: Какво става с групата за отвличания? Това беше първата група, за която вие се похвалихте, че е заловена, от общо 15 случая за отвличания в България. Как се разви самата акция, какво се случи там, какво можете да разкажете?
    
Р. Василев: Казвам, това са опитът, професионализмът на колегите, които са в това звено за противодействие на организираната престъпност. Нищо не се прави от едно лице. Създадохме сериозна организация, служителите на бившата БОП или сега противодействието на организираната и тежка престъпност, заедно с колегите от прокуратурата, които са в това звено, са набрали съответния опит. Анализирани са случаите досега, имаме вече много сериозна база данни и се стигна до един успех, който е в рамките на 24 часа.
    
Водещ: Как заловихте там групата, случайно ли стана това? Говори се, че сте следели наркосделка и случайно сте прихванали разговор,  или това беше по сигнал на граждани?

Р. Василев: Значи, няма никакви случайности и никакво следене на наркосделки, което излезе в медиите, няма такива неща. Имаме подаден сигнал. Групата под ръководството на колегите от прокуратурата, създаде се съответната организация. С Калин Георгиев бяхме подписали съответен план под наше ръководство. Все пак основният принцип е защита живота на похитения.
    
Водещ: На похитения.
    
Р. Василев: И второто, неутрализиране на групата. Ние създадохме такава организация, че наведнъж както неутрализирахме групата, така и освободихме похитения.
    
Водещ: Имаше. . . че това не е било точно похищение. В съда казва там един от заловените, че са си били на гости и са се разхождали из София.
    
Р. Василев: Аз досега не съм видял никой, който е задържан, да каже, че е отивал да извърши  престъпление. Повечето казват това, чувал съм да ходят за гъби, на пият кафета и т.н. Нещата в живота са ясни.
    
Водещ: Занимава ли точно тази група, има ли, така, съмнения за нея, че е участвала и в други подобни отвличания?
    
Р. Василев: Това е въпрос на анализ и въпрос на оценка на доказателствения материал, който имаме. . .
    
Водещ: Какво стана със случая с Киро Киров и групата, която го отвлече? Спекулира се, че тази група е отвлякла Вене, другия бизнесмен, който беше отвлечен, че има изгорял джип, с който е било извършено самото престъпление. На моменти се казваше, че сте били на ръба да ги хванете или пък, че сте ги хванали. Какво стана с този случай?
    
Р. Василев: Пак казвам, по всички тези случаи се работи изключително професионално, изключително в един екипен принцип. И в случаите, не само тези, които вие казахте, има и някои други случаи, предстоят неща, които може би в бъдеще ще станат ясни на широката общественост, но бъдете сигурен, че събрали сме достатъчно много опит, достатъчно много доказателства и оттук насетне според мене, и аз съм го казвал няколко пъти, че вече оперативният опит и оперативно-професионалните действия ние сме водещият, водещите пред похитителите.
    
Водещ: Имате ли вече имена от тези събрани доказателства от хора, участвали в тези отвличания, включително и това на. . .
    
Р. Василев: Ще си запазя за мене това, което аз зная, но искам само да кажа, че оттук насетне, пак казвам, българската прокуратура с екипите на МВР работят много добре и ще сме доволни да видим след няколко дни или месеци, ще видим и добри резултати точно по тези случаи.
    
Водещ: След няколко дни по тези случаи, след няколко дни.
    
Р. Василев: Е, вие ме питате.. .
    
Водещ: Роман Василев в студиото на Би Ти Ви. . . след няколко дни.
    
Р. Василев: Е, след няколко дни няма да го кажем, защото може би сега няколко дни, сега. . . Нека да оставим нещата, но бъдете сигурни, че ще имаме и положителни неща, ще имаме повод и на среща. Аз винаги съм би оптимист.
    
Водещ: Тоест ще станем свидетели на разкрития на групата, която е отвлякла Киров.
    
Р. Василев: Ще станем свидетели на задържани лица във всичките тези сфери, в които имаме препоръки от ЕК и тези препоръки в скоро време, те са все пак при нас е единоначалие, главният прокурор. Мисля, че във. . . тези препоръки ще намират реално отражение в криминогенната обстановка и борбата с организираната престъпност.
    
Водещ: Имаме новина. Изпуснахте се, казахте си няколко дни, казахте няколко дни.
    
Р. Василев: Добре, хайде сега. . .
    
Водещ: Имаме новина.
    
Р. Василев: Хайде сега, сега ще го пишем и ще ме питат всеки ден какво е станало. Значи, нека да приемем, че сме на добро оперативно и процесуално ниво и ще имаме интересни неща за в бъдеще.
    
Водещ: Последен въпрос. Таки, Баретата, братя Галеви, какво става с тези знакови фигури, за които ЕК пита?  
    
Р. Василев: Аз мисля, че по отношение на тях обществото знае, че едните са в ареста, другите са с определена мярка, а по отношение на Таки с, ако не се лъжа, втора заповед за европейски арест.
    
Водещ: Дали не е извън Европа той обаче?
    
Р. Василев: Ами, ние имаме взаимодействие все пак по линия на международното сътрудничество, включително действията на Интерпол, освен Европол. При неговото локализиране бъдете сигурни, че лицето ще бъде приведено по съответния ред.
    
Водещ: Тоест в момента не се знае къде е.
    
Р. Василев: Ами, ще оставим нещата. Казах, че до няколко. . . ще имаме интересни неща до края на годината.
    
Водещ: От няколко дни стана до края на годината.
    
Р. Василев: Сега аз, като коментираме нещата, да бъдем, така, по-ефектни, защото в противен случай. . .
    
Водещ: Роман Василев, заместник градски прокурор на София. Той ще продължи да води групите, съвместно между прокуратурата, ДАНС, МВР или това, което остане от ДАНС и МВР. От няколко дни до края на годината, това е срокът, в който ние можем да очакваме реализация на прокуратурата по тези дела и по тези оперативни разработки, за които аз питах събеседника си в студиото. За нас остава да бъдем оптимисти и да чакаме резултатите.

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето