Правителството реши болничните листове да бъдат заменени от електронни фишове. Идеята е пациентът да няма ангажименти към болничния лист. За целта трябва да бъде създаден единен регистър, в който лекарят да нанася данните от болничния. До базата данни ще имат достъп работодателите, регионалните центрове по здравеопазване и Националния осигурителен институт. Работата на всички ще се опростява, но най-голяма полза от електронния болничен се очаква да има самият болен, който ще има ангажимент само към собственото си оздравяване.

С въвеждането на електронен болничен, болните ще се лекуват вкъщи, докторите ще си седят в кабинетите, а работодателите няма да се редят на опашки в НОИ. Бонусът за осигурителния институт е, че ще може да сверява мигновено дали болничният е истински и така да пести от парите на данъкоплатците.

Все още е трудно да се даде достоверна прогноза кога ще заработи електронното отчитане. Всичко е на много проектно ниво, затова и в НОИ все още не искат да коментират. Първата стъпка е промяна на болничния лист. От 1 юли той ще се попълва на нова бланка.

Според данни на Националния осигурителен институт през миналата година болничните са намалели с близо 20 %, след като работодателите вече трябва да плащат не два, а три дни от отсъствието ни по болест. От промяната на режима държавата е спестила 40 милиона лева - пари, които са излезли от джоба на бизнеса.