За една година статистиката отчете нови 92 хиляди безработни българи. През третото тримесечие на годината спрямо същия период на миналата точно толкова души са изгубили работа си. Расте и броят на обезкуражените безработни. Според статистиката безработицата се е увеличила до 9 и половина процента. Безработните надхвърлят 326 хиляди души.

Расте и броят на хората, които са се отчаяли, че няма да си намерят работа и заради това са спрели да търсят. Статистиката ги води като обезкуражени безработни.  Те са се увеличили с 34 хиляди и вече доближиха 220 хиляди души. 41-годишният Латин е от „армията” на обезкуражените безработни българи.  

„Прибирам се в Долни Дъбник да видя какво ще правим. Как ще преживеем. В провинцията и там е страшно. Ще идем да видим с другарката ми как ще живеем, да се изхраним”, споделя Латин.

Икономистите напомнят, че безработицата е закъсняващ индикатор и от нейното равнище сега не може да се съди, излизаме ли със сигурност от кризата.

„Тя обикновено започва да се подобрява няколко тримесечия след края на кризата, заради несигурността и заради това, че работодателите не са наясно дали кризата е свършила, с колко ще се увеличат поръчките”, каза Георги Ангелов, Институт Отворено общество.

Макар националната статистиката да отчита за една година нови 92 хиляди безработни българи, то според Агенцията по заетостта новините не са толкова лоши и черни. Темпът на безработицата намалява.

„Осми пореден месец безработицата е малко под девет процента. Благодарение на усилията на министерството, на цялото правителството и на оперативна програма Човешки ресурси. Точните данни са в бюрата по труда - входящия и изходящия поток. Статистиката прави анкети”, каза социалното министерство Тотю Младенов.

Според Георги Ангелов това, което отчита Агенцията по заетостта е просто сезонен ефект. Това за съжаление не е излизане от кризата, не е и създаване на нови работни места, а просто временни работни места за периода на туризма и селскостопанските работи, каза Ангелов.