Сега към заплахата от нова финансова криза. Националните централни банки в еврозоната решиха да се намесят решително на пазарите. Така те искат да обуздаят дълговата криза.

Това стана ясно късно снощи след края на телефонната конференция на ръководителите на централните банки на 17-те страни от еврозоната.

Участниците в конференцията внимателно са обсъдили обстановката в Италия и Испания и са взели под внимание общото изявление на Франция и Германия, които изтъкнаха ангажимента си към европейските финансови реформи.

Освен това Европейската централна банка излезе с изявление, че "активно ще прилага" програмата си за изкупуване на облигации. Така банката сигнализира за готовността си да започне да изкупува италиански и испански държавни облигации, за да се овладее дълговата криза в Еврозоната. Банката приветства обявените от двете страни икономически реформи и мерки за съкращаване на бюджетните им дефицити.