Окръжната прокуратура в Стара Загора e внесла в окръжния съд в града обвинителен акт срещу бившите директори на "Мини Марица Изток" ЕАД Иван Марков и Гочо Христов. Двамата са обвинени в заобикаляне на Закона за обществените поръчки, с което двамата са ощетили държавното дружество с 988 869,48 лв.

Двамата разделяли обществени поръчки за строителство на части, така че стойността на отделните части да е в границите до 100 000 лева. Така се заобикаля изискването на Закона за обществените поръчки изборът на изпълнител да се извърши чрез открит конкурс и неправомерно се дава възможност това да става чрез събиране на три оферти.

Пряката цел на обвиняемите е била ремонтът или строежът да се изпълни от предварително избрана от тях фирма, смятат разследващите. Марков и Гочев са заплашени от 1 до 8 години затвор. Двамата бяха уволнени от предприятието през юни 2009 г.