Посланикът на САЩ Джеймс Уорлик и представители на митническата администрация на САЩ ще посетят Агенция "Митници”. На среща с ръководството ще бъдат обсъдени теми, свързани с ефективните методи за борба с контрабандата, за ролята на митническото разузнаване и разследване, както и с техническата подсигуреност на митничарите.