От днес Националната здравноосигурителна каса отпуска допълнителни направления за лабораторни и рентгенови изследвания във връзка с епидемичната обстановка в страната и повишената заболеваемост сред населението. За декември ще бъдат заплатени 10% повече от планираните медико-диагностични дейности и изследвания за около 400 000 лева.