Държавната комисия за енергийно и водно регулиране реши пределната цена на природния газ да бъде намалена с 11.18% през второто тримесечие на 2009 г., се посочва в съобщение на комисията до медиите.

Цената на газа от 1 април ще бъде 545.97 лева за 1000 кубически метра без ДДС. Корекцията е с 68.69 лева върху прилаганата в момента от "Булгаргаз" ЕАД цена на газа, която е 614.66 лева за 1000 кубически метра без ДДС, посочват от комисията.

Изчисленията на експертите на комисията са направени при запазването на посочените от "Булгаргаз" изходни параметри, като са взети под внимание понижението в цената на алтернативните горива на международните пазари за последните девет месеца. В утвърдената от ДКЕВР пределна цена на газа е включена и търговска надценка за "Булгаргаз" от 3%, посочват от комисията.

Направената корекция на цените на природния газ води до намаляване на разходите на топлофикационните дружества, ползващи това гориво, което наложи и промяна в цените на топлинната енергия за вторите три месеца на 2009 г., се посочва в съобщението на комисията.

В решението новата пределна цена на "Топлофикация-София" е 74.71 лева за мегаватчас без ДДС, което е намаление със 7.96% спрямо пределната цена от 1 януари 2009 г.    

Пределните цени за топлинна енергия без ДДС на останалите големи топлофикационни дружества в страната са - за "Топлофикация Пловдив" 81.25 лева за мегаватчас или намаление със 7.79 на сто, "Топлофикация Плевен" - 80.61 лева за мегаватчас или намаление със 7.66 на сто, "Топлофикация Варна" - 78.01 лева за мегаватчас или намаление със 7.97% и "Топлофикация Бургас" - 69.42 лева за мегаватчас или намаление с 5.17 процента.

Комисията намалява и преференциалните цени на електрическата енергия, произвеждана по комбиниран начин. Новите цени са утвърдени след открити заседания, на които са изслушани аргументите на газовата компания и на всички топлофикационни дружества, ползващи природен газ, отбелязват от ДКЕВР.

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето