Омбудсманът Гиньо Ганев ще внесе в Народното събрание Годишния доклад за дейността на институцията през 2008 г., онасловен "Справедливостта е душата на добрата администрация". Това е четвъртият годишен доклад, с който омбудсманът се обръща към Народното събрание.

Както и досега, този доклад няма само отчетен характер. Това е акт на омбудсмана, с който той поставя на вниманието на върховния законодателен орган проблеми, които засягат правата на гражданите и предизвикват широк обществен интерес, посочват от институцията.

Сочат се и конкретни прояви на лоша администрация или пък добри практики, които трябва – и едните, и другите - да се имат предвид от органите на властта.

Анализът на цялостната дейност на омбудсмана през 2008 г., на поставените пред него граждански проблеми и оплаквания, както и на резултатите от неговите проверки и препоръки, очертават редица сфери на държавния живот, в които има необходимост от корекции и реформи, така че да се гарантират пълноценно правата и свободите на гражданите.

В доклада е подчертана необходимостта от управленски или нормативни решения и действия от органите на властта, насочени към преодоляване на проблеми, свързани с правото на доброто управление в общините; правата на пациентите; правата на потребителите на обществени услуги; правото на гражданите на чиста околна среда; проблемите на млекопроизводителите и др.

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето