Фирмите и бизнесмените, които инвестират в общини с безработица над 50% от средната в страната, ще бъдат освободени от корпоративен данък. Това записаха депутатите в промените на Закона за корпоративното подоходно облагане.