На заседанието си днес Министерският съвет ще обсъди започването на пет национални програми в науката. Тези програми съответстват на основните европейски приоритети за научни изследвания, на средносрочните приоритети на страната и отразяват националните научни изследвания. Рамките и задачите на програмите са разработени от експертни групи, в които участват представители на научната общност и заинтересуваните министерства и институции.