Правителството ще обсъди размерите на основното възнаграждение на кадровите военнослужещи от въоръжените сили, което от 1 януари 2003 г. се определя според присвоеното им звание. Досега основната заплата на военните се определяше като сбор от възнагражденията, получавани за звание и заеманата длъжност.

Тази промяна е наложена от новия кадрови модел, възприет с промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. При него водещо при кадровото развитие на офицерите е военното звание. То ще бъде основа и за заплащането на труда. Най-високо месечно възнаграждение за звание ще бъде за четиризвездните генерали - 1200 лв. Сержантите ще получават между 299 лв. до 394 лв., а кадровите войници - от 276 лв. до 286 лв. Наборниците ще получават заплати за звание от 23 лв. до 39 лв.