Народното събрание ще продължи второто четене на промените на Закона за местните данъци и такси. Депутатите ще обсъждат на второ четене и промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. В програмата на парламента е проект за решение за вземане на акт от конвенция за безопасност и здраве в селското стопанство и проекторешение за вземане на акт от препоръка относно безопасност и здраве в селското стопанство.В дневния ред е и ратификация на Конвенцията за временен внос.