Разследването по досъдебното производство за разпространените телефонни разговори с участието на висши държавни служители и министри продължава, информираха от прокуратурата.

Три са основни аспекта, по които се работи. Първият е дали записите са в резултат на използвани специални разузнавателни средства и, ако е така, как е изтекла тази информация, откъде, и дали записите са манипулирани като съдържание.

Проверява се и кой и по какви признаци е филтрирал информацията, предоставяна на прокуратурата в хода на текущо разследване. Трябва да се изясни и налице ли е престъпление от общ характер, извършено от висши държавни служители по повод на митническата проверка в пивоварна "Леденика".

За изясняване на тези обстоятелства беше изготвена и предоставена на медиите фоноскопска експертиза. Сега е назначена комплексна експертиза, която ще се извърши извън МВР от експерти при БАН. Тя трябва да бъде представена на 10 февруари и се отнася до всички разговори, с които прокуратурата разполага, и по всички направления на разследването.