Български финансисти отхвърлят предупрежденията, че всички страни от Източна Европа са в тежка ситуация и се нуждаят от подкрепата на западните страни. "Източна Европа е в затруднено положение, но западните анализатори допускат грешка, като слагат всички страни под общ знаменател", твърди финансистът Андрей Пръмов.

Андрей Пръмов смята, че въпреки че страни като Полша, България, Унгария и Молдова се включват от западните анализатори в понятието Източна Европа, всяка една държава има особености, като кризата се отразява по различен начин на всяка една.

"Ние влязохме с бюджетни излишъци, стабилен дълг, и стабилна банкова система, нещо което го нямаше в тези държави", посочи Пръмов.

Така или иначе обаче според финансиста, ако някоя от страните в Източна Европа обяви фалит например, това ще се отрази силно негативно и на България. Той обаче е скептичен, че може да очакваме масирана помощ от страна на Запада, за закъсалите банки на изток

"Отговорността е различна, не може да очакваме Западна Европа да плати на всички сметката, това ще трябва да го направим заедно", посочи финансистът.

Пръмов е твърд привърженик на валутния борд. Според него мнението на западни експерти, че заради борда и фиксирания курс, България изпитва по-сериозни проблеми, не отговаря на действителността.

"Ако кризата е няколко месеца вероятно ние няма да я усетим, ако кризата е до края на годината, ще я преживеем, ако кризата продължи повече от година и половина две, нямам представа какво ще се случи", каза Пръмов.

Засега обаче той смята, че България няма нужда от финансиране от МВФ.

 

Андрей Пръмов: Ако кризата е няколко месеца, вероятно няма да я усетим

Ако някоя от страните в Източна Европа обаче обяви фалит, това ще се отрази силно негативно и на България, каза финансистът
Български финансисти отхвърлят предупрежденията, че всички страни от Източна Европа са в тежка ситуация и се нуждаят от подкрепата на западните страни. "Източна Европа е в затруднено положение, но западните анализатори допускат грешка, като слагат всички страни под общ знаменател", твърди финансистът Андрей Пръмов.

Андрей Пръмов смята, че въпреки че страни като Полша, България, Унгария и Молдова се включват от западните анализатори в понятието Източна Европа, всяка една държава има особености, като кризата се отразява по различен начин на всяка една.

„Ние влязохме с бюджетни излишъци, стабилен дълг, и стабилна банкова система, нещо което го нямаше в тези държави”, посочи Пръмов.

Така или иначе обаче според финансиста, ако някоя от страните в Източна Европа обяви фалит например, това ще се отрази силно негативно и на България. Той обаче е скептичен, че може да очакваме масирана помощ от страна на Запада, за закъсалите банки на изток

„Отговорността е различна, не може да очакваме Западна Европа да плати на всички сметката, това ще трябва да го направим заедно”, посочи финансистът.

Пръмов е твърд привърженик на валутния борд. Според него мнението на западни експерти, че заради борда и фиксирания курс, България изпитва по-сериозни проблеми, не отговаря на действителността.

„Ако кризата е няколко месеца вероятно ние няма да я усетим, ако кризата е до края на годината, ще я преживеем, ако кризата продължи повече от година и половина две, нямам представа какво ще се случи”, каза Пръмов.

Засега обаче той смята, че България няма нужда от финансиране от МВФ.