В средата на май ще бъде представен вариант за административна реформа, с която Министерството на образованието ще се изчисти от несвойствени дейности. Това каза образователният министър Сергей Игнатов след заседание на Министерския  съвет. Очаква се ефектът от това да бъде около 1,5 млн. лв. Игнатов посочи, че в министерството са направени 12 на сто съкращения, като този процес ще продължи и ще достигне до 15 на сто в сферата на
администрацията.  

Предстои сериозна структурна реформа в БАН, каза още министърът и добави, че активите на академията ще останат държавна собственост.

Министърът съобщи, че през другата седмица ще бъде внесено предложение за промени в закона за БАН. Предвижда се научните институти да се отделят от БАН и да станат самостоятелни изследователски институти. Те ще се финансират като второстепенни разпоредители. Учените запазват местата си,
изградените вече колективи няма да се свиват или вливат, каза министърът.

БАН остава второстепенен разпоредител на средства. Ще продължи държавната подкрепа за "висшия пилотаж" на науката, заяви министърът. Държавата ще стимулира научните изследвания.

Игнатов съобщи, че сега се обсъжда проектозаконът за училищното образование, който е с хоризонт -  2020 - 2022 г. Предвижда се да има промяна в системата за учебниците с идеята да се разтоварят учениците и да има профилиране.

До края на годината се очаква да е готов законът за висше образование, с който ще се реши както вътрешната, така и международната мобилност на студентите и ще има истински бакалавърски, магистърски и докторски програми. Предвижда се още да се раздели академичното управление от финансово-стопанското.