Определящ ли е, според вас, номерът на бюлетината за успеха на дадена партия в изборите?