На 31 декември в общината се организира хайка за вълци. За всеки отстрелян хищник се полагали по 5 кубически метра чамов материал. Хиляда ловци членуват в трънското ловно-рибарско дружество "Руй".

През пролетта дружеството ще чества своя 110-годишен юбилей.