Родителите на деца с увреждания, които са на пенсионна възраст, не могат да им бъдат лични асистенти. Справедлив ли е законът в този случай и какво може да направи една майка с 33-годишен син с тежко заболяване, разказва Десислава Кръстева.

Трийсет и три годишният Лъчезар Кондов е с тежка диагноза и 100% нетрудоспособност. За него цял живот се грижи майка му Жана. До миналата година, когато става на 60 години. Жената иска да кандидатства по новия проект "Подкрепа за достоен живот" по оперативна програма на Евросъюза, който трябва да осигури лични асистенти за 9 000 хора с увреждания у нас.

"И там ме попариха - казаха, че не ставам за тая програма, защото надхвърлям 60 години, трябва да съм в трудоспособна възраст. Можело да стане чужд човек личен асистент, но аз като родител нямам право. За мен това е тормоз и дискриминация върху родителите на такива деца”, разказа Жана Кондова.  

"Това, че госпожата не може да кандидатства за социалната услуга също не я поставя в дискриминация, тъй като тя може да посочи друго лице, което да бъде личен асистент за обгрижваното лице, което да бъде обучено по програмата и да може да му бъде предоставена социалната услуга”, обясни Стоян Аргиров - администратор на проекта „Подкрепа за достоен живот".

"Аз не виждам кой чужд човек може да му стане личен асистент. В моя случай това е изключено, защото той не понася чужд човек у дома. Той е свикнал аз да се грижа за него”, казва жената.  

Жана има и друг проблем - не може да се пенсионира. "Естествено е с такъв трудов стаж аз да не мога да събера, това е изключено, с такова дете с прекъсвания, за да се грижиш, да влизаш в болници с него, това е изключено. Имам една молба - колкото стаж такива родители сме събрали, просто другото да бъде признато, да ни се даде поне някаква пенсия’.

"Относно това, което се е жалвала госпожата, че е в пенсионна възраст и не може да кандидатства за личен асистент, много добре знаете, че всяка програма има ограничителни условия. Това не прави самата програма лоша”, коментира Стоян Аргиров.

Освен да предостави така наречената социална услуга, програмата "Личен асистент" цели да осигури заетост на хора в трудоспособна възраст.

"Аз се блъскам 34 години с тая трагедия, просто да го видят как може една майка да живее с тази съдба, с тази трагедия цял живот и от това нагоре да бъдем и дискриминирани по тоя начин родителите, защо, наказват ли ни по тоя начин”, възмущава се Жана.

Майката очаква отговор на този въпрос от Министерството на труда. С убеждението, че когато държавата иска децата с увреждания да се отглеждат извън домовете, трябва да мисли и за техните родители.