Председателят на Парламентарната група на НДСВ Пламен Панайотов и депутатът от НДСВ Мария Ангелиева-Колева, член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, ще се срещнат с представители на Българския детски и младежки парламент.


На срещата ще бъдат обсъдени действията на всички институции за изработване на Национална програма за децата. През май 2002 г. по време на специална сесия на Генералната асамблея на ООН, посветена на децата, бе подписан заключителен документ, наречен "Свят, подходящ за децата". Според този документ всички правителства на държавите-членки на ООН са поели ангажимент да съставят Национален план за действие, свързан с подобряване на живота на младите хора.