За повишаване на събираемостта на държавните вземания, до края на годината ще бъде създаден координационен съвет между Министерството на финансите и МВР.

Двете ведомства си обещаха да си сътрудничат по-ефективно за събиране на вземанията. За целта ще бъде създаден координационен съвет с експерти от министерствата, който още в началото на следващата година ще трябва да предложи списък на рисковите фирми и програма за проверки, съобщи Гати Ал Джебури.

"Извършването на ревизии не води винаги до очаквания резултат, защото се оказва, че ревизиите не винаги са били насочени към правилните рискови субекти", каза Гати Ал Джебури.
Според него в МВР има данни, до които финансовото министерство няма право на достъп на този етап. Чрез координационния съвет ще бъде осигурено по-добро сътрудничество, е мнението на зам.-министъра на финансите.

Ако се наложи, за да се реализира идеята ще бъдат приети промени в закони и вътрешни инструкции, казаха министрите.

Петканов заяви, че МВР работи по няколко версии за побоя над шефа на ревизорите, но по негово лично убеждение, мотивът бил свързан с работата на пострадалия.