Енергийната стратегия на страната ще бъде официално представена на дискусия. На обсъждането са поканени енергийни експерти, народни представители, експерти от различни министерства, синдикалисти и други.  

В средата на миналата година българското правителство изработи проекта на енергийна стратегия, която напълно съответства на европейската енергийна политика.

Очакванията от страна на кабинета са тя да се превърне в импулс за развитието на българската икономика.