Днес изтича срокът за плащане на четвъртата, последна вноска на данъка върху недвижимите имоти и на таксата за битови отпадъци за 2002 година. Това съобщи Главната данъчна дирекция.

Освен в данъчната служба и по банков път, плащанията на дължимите суми могат да станат и чрез пощенски запис за данъчно плащане. В рубриката "Справочник" в Интернет страницата на Гланта данъчна дирекция са обявени банковите сметки на данъчните подразделения и бюра, както и банковите идентификационни номера на данъците. БИН се посочва при превод на данъка по банков път или чрез пощенски запис за данъчно плащане. Главна данъчна дирекция напомня, че до края на декември собствениците или ползвателите на един имот, който няма да се използва през цялата следваща година, могат да подадат декларация за освобождаване от таксата за сметосъбиране и сметоизвозване за 2003 година. За да се възползват от тази възможност, гражданите или предприятията трябва да подадат специална декларация в подразделението или бюрото на териториалната данъчна дирекция по местонахождение на имота. Декларацията може да се разпечата и от Интернет страницата на Главната данъчна дирекция.