Конференция ще обсъжда необходимостта от конституционни промени в съдебната власт. Участниците ще обсъдят и какви да бъдат тези промени. Министърът на правосъдието Антон Станков ще открие конференцията.

Сред дискутираните теми са мястото на прокуратурата, правомощия и състав на Висшия съдебен съвет, взаимоотношенията между министъра на правосъдието и ВСС, както и за имунитета, несменяемостта и независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Сред поканените за участие във форума са съдии от Върховните съдилища, прокурори от ВПК, представители на Асоциацията на прокурорите, на Висшия адвокатски съвет и на Камарата на следователите в България.