Втори, още по-голям мазутен разлив наближава бреговете на Северозападна Испания. Горивото, което изтече от разцепилия се преди 10 дни танкер "Престиж", заплашва с екологична катастрофа и крайбрежието на съседна Франция.

По преценка на специалисти количеството мазут, което се придвижва стремително към брега, е около 9 хиляди тона. Това е два пъти повече от първата вълна, покрила с черната лепкава мазнина 400 км от бреговата ивица в областта Галиция. Движението на петното се ускорява от ветровете, които достигат 45 км/час. В същото време вълните с височина до 4 метра затрудняват работата по прочистването на крайбрежието.
Петролното замърсяване застрашава морската флора и фауна край бреговете на Галиция, а с това и основния поминък на местното населление - риболова. Властите в Южна Франция обявиха, че вече взимат предохранителни мерки в случай, че разливът достигне френския бряг.