Днес министрите одобриха промените в закона за българските документи за самоличност.

С тях се увеличава от една на две години забраната за напускане на страната, която се налага на българи, нарушили законодателството на чужда държава или паспортно-визовия й режим.

Като основание за отнемане на паспорта за срок до 2 години може да послужат документите за експулсирането или официално писмо от властите на държавата, чиито закони са нарушени.

С удължаването на срока на забраната да се пътува в чужбина, правителството се надява да ограничи потока от нелегални имигранти към Западна Европа.

Останалите мерки, които МВР лансира преди няколко седмици, а именно да бъде намален срокът на пасаваните и да бъдат драстично увеличени таксите за онези, които подозрително често си подменят документите под предлог, че са ги загубили, все още не са приети.

След правителственото заседание вътрешният министър категорично отхвърли идеята за въвеждане на изходни визи:  

"Тази идея никой никъде не я е обсъждал. Тази идея не съществува и няма да бъде реализирана. За въвеждане на визи и дума не може да става."

След посещението си в Брюксел през седмицата главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов заяви, че ако мерките, които МВР предприема за ограничаване на имиграционния поток не проработят, може да се стигне до въвеждане на изходни визи.

С гласуваните от министрите промени в закона за документите за самоличност отново се въвеждат служебните паспорти.

С такива ще разполагат работещите в администрацията и служителите в посолствата, които нямат дипломатически ранг.