Министърът на земеделието Мехмед Дикме ще обсъди с финландския си колега Яри Коскинен хода на преговорите на България с Европейския съюз по глава "Земеделие".

Министърът на селското и горското стопанство на Финландия Яри Коскинен пристига днес на двудневно посещение в България по покана на българския си колега. Мехмед Дикме ще запознае госта си с инвестиционния климат в България, с изпълнението на програма САПАРД до момента, както и с перспективите за чуждестранно участие по нея.

Възможностите за прилагане на богатия опит на Финландия в областта на стопанисването, ползването и управлението на горите у нас също ще бъдат тема на разговорите между двамата министри.