Зрител на Би Ти Ви откри начин да пести до 30% от електроенергията, която изразходва.

Пламен Арапчев е работил в Института за космически изследвания към БАН. Преди 6 години открива, че кондензаторите, които се използват в компютрите например, при проблеми в захранването могат да регенерират енергията в битовите електроуреди.

"Просто няма как при тези устройства да се получи 30% до към 40% икономия от електроенергия - от регенерирането на електроенергия. Това не е перпетомобиле. От нищо не правя електричество, но от произведена електроенергия мога да я натрупам в кондензатор и да е възпроизведа за отопление например", обяснява Арапчев.

Той направи демонстрация като включи към кондензаторите електрическа печка и реотанът й работеше след като нейното изключване от мрежата. Пламен твърди, че спестява по 25% от електричеството през зимните месеци със системата от кондензатори.

На принципа на кондензаторите, според Пламен Арапчев, работят и топлинните регенератори, които са измислени преди сто години и отдавна се използват в доменните пещи на "Кремиковци". При усъвършенстване, този модел, смята Арапчев, може да бъде използван при изкуствените човешки органи. По думите на Пламен, дори при закриване на реактори в АЕЦ, турбогенераторите могат да бъдат заредени с природен газ и да възпроизведат от 2 до 3 пъти енергията, макар с по-ниска мощност.