Днес изтича срокът за подаване на молби от общопрактикуващите лекари за предоставяне на компютърна техника и софтуер в районните здравноосигурителни каси. Подаването на молби започна на 11 ноември. Комисии ще класират подадените молби до 29 този месец.