България ще получи безвъзмездно 54 млн. евро по гръцкия план за реконструкции на Балканите за инфраструктурни, инвестиционни и социални проекти. Това предвижда споразумение за петгодишна програма за сътрудничество в развитието между правителствата на двете страни, подписано от заместник-министъра на икономиката Милен Керемедчиев и гръцкия заместник-министър на външните работи Андреас Ловердос през август 2002 г. На заседание правителството ще обсъди решение за утвърждаване на документа.

Двадесет на сто от средствата по споразумението ще бъдат насочени към финансиране на частни производствени инвестиции, а останалата част - към подкрепа на държавни проекти. Парите ще бъдат използвани за модернизацията на инфраструктурите, особено в секторите енергетика и транспорт, за подпомагане на производствените инвестиции, за модернизация на публичната администрация и самоуправлението.
Сред проектите, предложени за финансиране, са реконструкция на пътната мрежа и изграждане на водоснабдителната система и канализацията в Рудозем, Мадан, Златоград и Дупница, ремонт на рехабилитационния център в Сандански и довършване на втората тръба на тунела в Дупница. За национален координатор по изпълнението на програмата е предложен министърът на финансите. Споразумението за сътрудничество в развитието е в рамките на инициативата "Гръцки план", по който са отпуснати средства за икономическо възстановяване на Балканите.