Транспортният министър Пламен Петров ще валидира специално пощенско издание на Министерството на транспорта и съобщенията, посветено на отправената покана към България за започване на преговори за присъединяване към НАТО.

Изданието съдържа блок с една пощенска марка, илюстрован плик със знак за цена на пощенска услуга и специален пощенски печат.