Министерството на здравеопазването издаде нови инструкции за организацията на спешната помощ в страната. Според тях линейките трябва да превозят пациентите до най-близкото лечебно заведение, в което може да им се окаже нужната медицинска помощ без значение в коя област се намира то.

Досега пациентите се превозваха до най-близката болница в съответната област, която обаче не винаги е най-близкото лечебно заведение, в което могат да получат нужната помощ, уточняват от здравното министерство.

С промените се прекратява и практиката да се прехвърлят пациенти от една линейка в друга, когато се превозват на далечни разстояния. Досега на редица места те се предаваха от една линейка в друга на границата на два филиала.

Занапред те ще трябва да бъдат превозвани с един и същ реанимобил до нужното лечебно заведение, без значение къде се намира то. Във
филиалите, където има един медицински екип, веднага ще се осигурява резервен от съседните центрове.

Смяна на санитарните автомобили, които превозват пациентите, ще се допуска само, ако има нужда от осигуряването на линейка с по-висока степен на
оборудване или медицински екип с по-висока квалификация.

При пристигането на линейката лекарите ще са длъжни да искат и информираното съгласие на пациента или негов законен представител. В случай, че лечебното заведение, в което е откаран пациентът не може да му окаже нужната помощ, поради липсата на квалифициран персонал или апаратура, веднага трябва да се направи първична реанимация на болния и междувременно да се осъществи връзка с националния консултант по съответната медицинска дисциплина.

Ако някое лечебно заведение откаже да приеме спешен пациент, ще трябва да даде писмени обяснения за причините. По закон нито едно лечебно заведение няма право да отказва оказването на спешна помощ. Въвеждането на новите правила ще се инспектира от Регионалните здравни инспекции.