През трите работни дни на форума делегатите ще обсъдят програмата на синдиката за периода 2002-2005 година, ще се направят промени в устава на организацията и ще бъде избрано ръководство.