Развитието на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция ще бъде представено в НДК на заключителна конференция по проекта, съобщиха от офиса на програмата ФАР "Трансгранично сътрудничество България - Гърция". Поканени са около 80 участника, между които депутати, експерти от български и гръцки министерства, областни управители и кметове на общини от Благоевградска, Хасковска, Смолянска и Кърджалийска област.

По ФАР - Трансгранично сътрудничество годишно се осигуряват по 30 млн. евро за България. От тях трансграничното сътрудничество с Гърция се финансира годишно с по 20 млн. евро до 2006 г. От тези средства 90% са запазени за проекти на стойност между 2 и 5 млн. евро. Фондът за малки проекти има годишна дотация на стойност от 500 000 до 1,5 милиона евро в подкрепа на проекти "От хора за хора" в пограничните райони.