Софийският районен съд задължи финансовия министър Милен Велчев да се яви на делото, заведено срещу него от бившия финансов министър Муравей Радев. Искът е за разпространено в сайта на финансовото министерство твърдение, че Радев е нарушил Закона за обществените поръчки. Съдът задължи министър Велчев да предостави и свидетелство за съдимост.