Съдът е отменил като незаконосъобразно указание - втора част за организиране на дейностите на общообразователните, специалните и профилираните училища през учебната 1999/2000 г. на министъра на образованието и науката в раздел втори, точка 1, подточка 1.1. и точка 2. Решението не подлежи на обжалване и влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".
От данните по делото се установява, че указанието не е обнародвано, с което просветният министър не е изпълнил законоустановената процедура, а това е основание за отмяна на акта, се казва в съобщението от ВАС.

Според законовите текстове всеки ученик има право да завърши определен етап от образованието си по учебния план, по който е започнал обучението си в същото училище. Затова обучението на приетите в училищата след завършен седми клас през учебната 1998/1999 г. трябва да бъде приключено в съответното училище и учениците да получат диплом за средно образование при условията, утвърдени към момента на приема им в тези училища, гласи заключението на ВАС. От Министерството на образованието заявиха, че ще се съобразят с решението на съда.

Междувременно стана ясно, че Министерството на образованието удължава до 15 декември срокa, в който учениците трябва да попадат заявление за матура. Решението е взето след консултации с директори на училища и предложения от ученици и родители. Техническите университети в София, Варна, Русе и Габрово, които имат общи кандидатстудентски изпити, са склонни да признаят оценките от матурите по физика и математика като балообразуващи и вместо тези от приемните изпити. Кандидат-студентите ще могат да държат по желание и приемен изпит.