Много хора са притеснени, че няма да успеят да натрупат необходимия стаж за пенсия. Напрежението се засилва и заради факта, че правителството намали периода, който можем да си купим като стаж. Какви са мотивите за това решение и защо държавата се отказва от хиляди левове приходи от купуването на стаж - отговорът потърси Мария Ванкова.

По всяко време висшистите могат да купят годините, в които са учили в университет. А останалите могат да платят за стаж, едва когато навършат пенсионна възраст. На тях обаче правителството вече позволява да си купят не повече от две години, вместо досегашните пет. Отпада и възможността да се плаща разсрочено.

"По този начин искаме да мотивираме хората да работят реално в икономиката и да бъдат съпричастни към осигурителната система; да допринасят с осигуровките, които им плащат работодателите", обясни министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.

От промяната ще бъдат ощетени хората, на които не им достигат повече от две години стаж за пенсия. В столично бюро по труда екипът ни срещна Ани Юсеин. От месеци е без работа, а годините й натрупан стаж се броят на пръстите на едната ръка.

„За съжаление, повечето места, на които сам работила не са ме осигурявали и там съм се задържала по-малко - за по три-четири месеца, без трудови договори", разказва жената.

Промяната ще ощети бюджета на Осигурителния институт, който ще се лиши от хиляди, дори милиони левове от некупен стаж.

Цената на месец стаж зависи от минималния осигурителен праг за самоосигуряващите се и процента, който отива за фонд "пенсии". В цифри това означава, че ако тази година си купуваме стаж  - един месец ще ни струва 67 лева и 20 стотинки, а цяла година - 806 лева и 40 стотинки.

Последните промени в Кодекса за социалното осигуряване не удължават периода, в който можем да си купим стаж. Тази възможност остава валидна до 2015 година.