Половината от легалния бизнес с леки оръжия се превръща в нелегален, докато пратките стигнат крайния получател. Това е един от изводите на експертите от първия подготвителен семинар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа по въпросите на трафика на леки и стрелкови оръжия.

За първи път се обсъждат икономическите последствия от трафика на леки оръжия, както и връзката му с прането на пари.


Мерките предвидени в българския закон за контрол над търговията с оръжие, показват, че България реално смята да не допусне нелегални сделки към ембаргови страни или терористични групи. Един от начините е засилването на контрола над посредническата дейност, смята Соломон Паси:

"Дестабилизиращото натрупване прави държавата нестабилна и намалява нейния кредитен рейтинг. Не случайно българският кредитен рейтинг се покачи неколкократно напоследък."


Според експертите поне 1000 фирми от 98 държави произвеждат и търгуват с леки оръжия. Още 41 страни обаче имат капацитет за същия бизнес, но го реализират по сиви или черни канали. По данни изнесени на форума, 80 процента от търговията с малки оръжия е нелегална, като за година от този бизнес се печелят 4 милиарда долара.