Медийната комисия започна серия от срещи с неправителствени организации за промените в закона за радио и телевизия. Всички медийни експерти се обявиха против създаването на два регулаторни органа - един за частни и друг за публични медии.

Асоциацията на българските радио- и тв оператори и Българската медийна коалиция имат 6 предложения.

Основното им притеснение е създаването на два надзорни органа.

"Когато няма механизъм за съгласуването между тези два регулатора за решения по самия закон, естествено е, че може да има двоен стандарт при прилагането им спрямо обществените и друг - спрямо частните. Да не говорим от правна гледна точка, че законът е един и той е за всички медии и е редно да бъде проследяван и контролиран от един надзорен орган", заяви Светлана Василева, управляващ директор на Би Ти Ви. 

Медийната комисия обяви, че се съгласява с предложенията за хармонизиране на закона с европейските изисквания, за правото на изразяване на мнение, промяната и отнемането на лиценза, както и уреждане статута на регионалните радиа.

"По тези 4 основни от 6-те изисквания на 2-те организации, мисля, че ще постигнем консенсус, аз лично бих се наела някои от тях да ги защитавам като депутат", каза председателят на Комисията по медии Милена Милотинова. 

Дискусията по промените на закона продължават.