Министърът на здравеопазването Божидар Финков ще представи на правителственото заседание стратегия за преструктуриране на болничната помощ пред правителството.

Болниците да имат по-малко легла, за да се постигне по-добра използваемост, предвижда стратегията. Целта е тя да достигне 85%, като в момента е 74%.

Съкращаването на леглата ще става най-вече в общинските болници. В държавните болници броят на леглата няма да се променя, а където е необходимо се предвижда и увеличаване.

До момента по тази стратегия са осигурени около 10 милиона евро. Неосигурените средства са 163 милиона евро, които според здравния министър ще се набавят до 2006 г. Ще се разчита на средства, които ще се инвестират отвън, както и на държавния бюджет.