За трета поредна година във Варна се провежда лятно училище за доброволци. 28 деца от девет училища се подготвят да помагат на свои връстници по теми, свързани с рисковото поведение. Тази година темите са превенция на ХИВ и СПИН и превенция на трафика на хора. Лятното общинско училище продължава шест дни. За това време децата трябва да поемат огромен обем информация и за да става това по-лесно обучението е под формата на интерактивни методи и практики.

"Просто да им предоставим нужния обем от информация за да може те да живеят живота си по един отговорен към себе си следователно и към другите начин", каза Светла Банова, ръководител на обучението.

Ива и Георги са били в лятно училище миналата година и сега са обучители на връстници.

"Това ми даде един много голям опит и ме помогна също така малко по малко да израстна още повече", каза Ива Митева.

Програмата се финансира от Община Варна с помощта на Националната комисия за борба с трафика на хора.