От днес започва поредната редовна мисия на МВФ у нас по двегодишното споразумение между България и Фонда. Ще бъде направен преглед на изпълнението на поетите от правителството ангажименти до края на октомври и ще бъдат обсъдени параметрите на бюджета за следващата година.

Министърът на финансите Милен Велчев заяви, че различията с Фонда са около приходната част на НОИ, свързани с осигурителните прагове на дохода, които ще залегнат в бюджета. Експертите на МВФ не са съвсем съгласни с тази мярка, но не възразяват, и споразумението на България с МВФ не е заплашено от това, каза министърът. С МВФ няма да се подписва ново споразумение, само ще се реши дали съществуващото ще продължи да се изпълнява като предпазно, обясни Велчев. При него траншовете не се получават регулярно в страната, а се събират в специална сметка и могат да бъдат използвани само при затруднения с платежния баланс. Такива споразумения се правят, когато не се очакват затруднения с платежния баланс, добави Велчев.

Очаква се ръководителят на мисията на МВФ за България Джералд Шиф да пристигне в петък. Дотогава експертите на МВФ ще работят у нас на техническо ниво.